tiistai 26. huhtikuuta 2016

Inspiraatiota Iso-Britanniasta - maa takaisin pienviljelyyn!

Viime vuosina erityismielenkiintoni on keskittynyt viljelyn ja kokonaisvaltaisen elämäntavan tulevaisuuden tarpeisiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Sain vinkin kiinnostavasta kuviosta Iso-Britanniassa, ja päätin inspiraatioksi tehdä aiheesta suomenkielisen "tiivistelmän". Olkoon se inspiraationa niille kaikille mahdollisuuksille, joita ympäri Suomea, Eurooppaa ja maailmaa onkaan valoisamman tulevaisuuden luomiselle!


Ecological Land Co-operative

Ecological Land Co-operative (ELC) on Iso-Britanniassa toimiva osuuskunta ja liike, joka pyrkii yhdistämään uudelleen maan ja ihmisen välittämällä edullisia ”low-impact” pientiloja uusille tulokkaille pien-/puutarhaviljelyä varten. Näin voidaan palauttaa maa teollisesta maatalouskäytöstä paikallisille, pienimuotoisille peltometsäviljely- ja permakulttuuriprojekteille. Tavoitteena on tukea maaseudun elpymistä. Ylitettävänä on kaksi haastetta päästäksemme luomaan kestäviä, ekologisia liiketoimintamuotoja ja pientiloja: nousevat maanhinnat sekä lupapolitiikka.

ELC:n visiona on elämää sykkivä maaseutu, jossa ihmiset kukoistavat vaalittujen maisemien ja luonnon moninuotoisuuden rinnalla, saaden elantonsa pienimuotoisesta, maalähtöisestä yritystoiminnasta joka tarjoaa mieleisen ja merkityksellisen elämäntavan. Asukkaiden on mahdollista juurtua maaseutuyhteisöihin ja osallistua ratkaisevaan ruoka- ja energiaturvan varmistamiseen sekä perinnetaitojen ylläpitoon.

Koko työ on suunniteltu tukemaan ja vahvistamaan laajempaa liikettä, jossa maata palautetaan kestävään käyttöön ekologisesti tuhoisilta, markkinavetoisilta vallalla olevilta maankäyttömuodoilta.


Taustafilosofiaa

Maa on – tai ainakin sen tulisi olla – korvaamatonta, jopa pyhää. Se ei ole vain asuinpaikka, vaan myös ravinnon, veden, polttoaineiden ja kaiken ylläpidon lähde. Maankäyttöä koskevilla valinnoilla on perustavanlaatuinen vaikutus ekosysteemiemme ja ympäristöjemme tilaan sekä näin myös terveyteemme ja yhteiseen tulevaisuuteemme.

Tehoviljelyn hehtaarikohtainen tuotto on paljon pienempi kuin perinteisen pienviljelyn, puhumattakaan öljyriippuvuudesta ja ympäristövaikutuksista, eläinten hyvinvoinnista, maaperän köyhtymisestä jne. Tilakokojen kasvaessa ja maanomistuksen keskittyessä yhä harvempien käsiin myös maatilojen hinnat ovat nousseet hurjasti, mikä houkuttelee yhä harvempaa nuorta viljelijää sukupolvenvaihdokseen. ELC perustuu ajatukseen siitä, että pientilat tarjoavat ihanteelliset puitteet monimuotoisille, hiilineutraaleille ja paikallisille elämäntavoille jotka tarjoavat mieleistä työtä, luotettavan kotona viljellyn ruoanlähteen, ja todellisen vaihtoehdon toteuttaa kestäväää elämäntapaa joka on tasapainossa paikallisten luonnonolosuhteiden kanssa.

Moni unelmoi kestävästä maankäytöstä ja elämäntavasta ja pienimuotoisen peltometsäviljelyn kehittämisestä, joka tarjoaa mieleisen elinympäristön, terveemmän ekosysteemin ja ei vain enemmän vaan myös terveellisempää ravintoa. Moni haluaisi työskennellä laiminlyötyjen maa-alueiden tilan parantamiseksi sen sijaan, että olisi selviytyäkseen riippuvainen valtion tuista tai epävakaista työmarkkinoista. Jotkut hankkivatkin maapaikkoja oma-aloitteisesti, mutta usein törmäävät kuluttavan lupa- ja suunnittelujärjestelmän esteisiin luonnonmukaisen uudisrakentamisen suhteen, kun taas pakettitaloalueet ja ostoskeskukset saavat laajentua mielensä mukaan. Tällaiset räikeät epäoikeudenmukaisuudet ovat mobilisoineet kansanliikkeitä jo ainakin Brasiliassa ja Intiassa.

Tarvitsemme inspiroivia esimerkkejä parempaa ja kestävämpää yhteiskuntaa luovista elämäntavoista myös valtavirran seurattavaksi, samaan aikaan kun kehitellään vaihtoehtoisia laillisia ja hallinnollisia muotoja jotka sallivat maan ja ihmisten tarpeiden kohdata.


Miten ELC toimii?

Pääasiallisia esteitä yksinkertaiselle elämälle ja pienimuotoisesti maalla työskentelylle  ovat ainakin Iso-Britanniassa kohtuuttomat maanhinnat ja lupabyrokratian monimutkaiset järjettömyydet. ELC tekee pioneerityötä näiden molempien kiertämiseksi. Ajatuksena on ostaa maata, joka on joutunut tai vaarassa joutua voimaperäisesti käytetyksi. Sen jälkeen se asiantuntijuutensa ja kokemuksensa avulla ohjaa prosessia, jonka tuloksena alueelle saadaan rakennusluvat ”low-impact” taloille ja asennetaan perusinfrastruktuuri, joka on irti verkosta (off grid). Tämän jälkeen paikkaa tarjotaan kohtuulliseen hintaan ihmisille, joilla on tarvittavat taidot hoitaa sitä luonnonmukaisesti, mutta joilla muuten ei olisi moiseen varaa. Saadut jälleenmyynti-/vuokratulot käytetään taas seuraavan paikan hankintaan, jossa samanlainen prosessi käynnistetään. Tällä tavoin yhä enemmän maata pystytään ”pelastamaan” maata köyhdyttävältä teolliselta viljelyltä.

Kotien rakennusluvat varmistetaan ennen kuin mahdollisilta asukkailta pyydetään taloudellista sitoutumista. Asukkaiden ei tarvitse osallistua rakennuslupaprosesseihin ym., mutta heidän on sitouduttava tiukkaan hoitosuunnitelmaan, joka vaatii hoitamaan paikkaa aina elinympäristöjen tilaa, lajien monimuotoisuutta ja maiseman laatua ylläpitävällä ja parantavalla tavalla, sekä ”low-impact” elinkeinoja edistäen. Edellytyksenä on myös se, että asukkaiden halutessa lähteä paikasta se on jälleenmyytävä kohtuulliseen hintaan. Näiden edellytysten täyttyessä tilanhoitajilla on oikeus toimia paikoissaan omaehtoisesti.

ELC tarjoaa myös ostettavaksi peruutettavissa olevia yhteisöosuuksia tilojen hankinnan rahoittamiseksi.

ELC osallistuu hallintopuolen suunnittelu- ja lupaprosesseihin varmistaakseen edullisen maan saatavuuden niille, jotka haluavat pyrkiä ympäristöystävällisten elinympäristöjen luomiseen. Näitä esimerkkejä käytetään sitten perustavanlaatuisten muutosten aikaansaamiseksi maankäyttöä ja rakennusmääräyksiä koskevissa laeissa. Ennakkotapausten ja niiden hyväksymistä puoltavan tiedon käsittelyn toivotaan johtavan yhä useampien asumusten rakentamisen hyväksymiseen permakulttuuri- ja peltometsäviljelyprojektien yhteydessä maaseudulla.

Tähänastisen kokemuksen perusteella viranomaiset ovat arvostaneet yhteistyöhaluista lähestymistapaa yhdistettynä tutkimus- ja seurantatyöhön pientilojen yhteydessä koskien luonnon monimuotoisuutta sekä maaperän hiilitasetta ja tuottavuutta.

ELC on myös joukko- ja yhteisörahoituksen avulla toteuttanut aiheeseen liittyvää tutkimusta. Small is Successful –tutkimusprojektissa todettiin olemassa olevien pientilojen (alle 2,5 ha) olevan taloudellisesti elinvoimaisia ja erittäin kestävää elinympäristöä ylläpitäviä, ilman tarvetta suurten tilojen yleensä tarvitsemiin maataloustukiin. Iso-Britannian tutkimusneuvosto (Research Council UK) esitteli tutkimuksen raportissaan yhtenä sadasta tutkimuksesta “joilla on syvä vaikutus tulevaisuuteemme”. Peltometsäviljelyä on sittemmin esitelty parlamentin House of Commonsissa. Tämä kaikki auttaa perustelemaan pienimuotoisen viljelyn elinkelpoisuutta ja tärkeyttä.
Toisessa tutkimusprojektissa on nivottu yhteen luonnonmukaisen viljelyn tutkimusta Iso-Britanniassa tarjoten vakavan tieteellisen näytön ja pohjan peltometsäviljelyn edistämiselle. Yliopistojen kanssa tehdään yhteistyöhankkeita, joissa tutkitaan ja seurataan ELC:n haltuun ottamien alueiden ekologisia muutoksia.


Muita esimerkkejä maailmalta

Walesissa hyväksyttiin “One Planet Development” –suunnittelupolitiikka vuonna 2010. Se tekee rakennuslupien saamisen helpommaksi ja varmemmaksi erityisen ekologisille, maalähtöisille projekteille. Ranskassa taas hyväksyttiin uusi laki, ”sitoutuminen peltometsäviljelyyn 200,000 omistusosuudella vuoteen 2025 mennessä, tulevien viljelijöiden kouluttaminen sen mukaisesti, sekä maan jakaminen nuorille viljelijöille alkuun pääsemiseksi”.


Loppusanat

Ihmiset, joita maailma tällä hetkellä kipeimmin tarvitsee, ovat niitä jotka yksinkertaisesti toivovat elämää yhteydessä palaan maata parantavalla, tuottavalla ja ekologisesti ravitsevalla tavalla. Näistä ihmisistä ei ole pulaa, ja meidän tulisi tehdä helpoksi ja mahdolliseksi heidän pääsynsä käsiksi maahan pakottamatta heitä käynnistämään poliittisia kampanjoita tai rakennuslupahakemustaisteluita tähän kyetäkseen.


lähteet:
www.resilience.org/stories/2015-04-28/the-law-of-the-land


Kaiken kaikkiaan inspiroiva kuvio - samanlaisten mahdollisuuksien kehittely myös täällä Suomessa jatkukoon!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti